TM_BL /ITRF_TM48 to WGS84/

Geocalc 6.3 хувилбар дээр хөрвүүлж байна. Энэ программ нь файлаар нь ч бас хөрвүүлдэг юм билээ. Соёлоос хоцорно оо гэж. Саяхан л мэдлээ шд.

Газрын харилцааны ажилтны өдөр"Газрын харилцааны ажилтны өдөр"-ийн баярын мэндийг эх орны өнцөг булан бүрт ажиллаж байгаа Газрын харилцааны салбарын ажилтан, албан хаагчид та бүхэндээ хүргье.

Та бүхэнд ажлын өндөр амжилт хүсэж, хийж буй ажилдаа эзэн болж, эзэмшсэн мэргэжил, нэр алдраа дээдлэн өндөрт өргөж явна гэдэгт итгэл дүүрэн байна.

Тусгай зөвшөөрлийн хүссэн материал болон жилийн тайлангын бүрдэл
Геодези, зураг зүйН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ тусгай зөвшөөрөл авахыг хүссэн  аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт
Тусгай зөвшөөрөл авах / сунгах хүсэлтээ гаргасан этгээд нь хүсэлтээ Барилга, хот байгуулалтын яаманд албан бичгээр хүргүүлнэ. Хүсэлтэнд ямар үйл ажиллагаа эрхлэх гэж буйгаа тодорхой заасан байна.


 http://mcud.gov.mn/o/licence/detail/1303120001

тусгай зөвшөөрөл сунгах хүсэлтээ гаргахын өмнө тухайн жил бүр хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг дүгнүүлсэн байна.

Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй
аж ахуйн нэгжийн тухайн жилд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан:

http://mcud.gov.mn/o/licence/detail/1303120002

Геодези, зураг зүйн хууль эрх зүйн орчин, норм дүрмийн тогтолцоо

Саяханы нэг хурал дээр иймэрхүү юм яригдсаныг уншигчдад хүргүүлж байна. Үүнтэй холбоотой ямар нэг маргаан шүүмж хийлгэх гээгүй гэдгийг анхаарч үзнэ үү. Шинэ хуулийн өөрчлөлт, манай салбарт мөрдөгдөж байгаа норм дүрмийн тогтолцооны талаар:


NTRIP буюу интернетээр RTK засвар дамжуулах аргын тухай


GNSS (GPS/GLONASS/COMPASS/GALILEO)-ийн технологийг геодези зураг зүйн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх нь салбарын стратеги зорилтуудын нэг болохын хувьд 2005 оноос хойш төрөөс бодлогын хэмжээнд асуудал тавигдаж өнөөдөр монгол улсын хэд хэдэн суурин газруудад GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станц суурилуулан бүс нутгийн геодезийн тулгуур сүлжээг хянахын зэрэгцээ, интернетээр дамжуулж буй RTK засварын мэдээллийг GPRS-ээр хүлээн авч GNSS-йин бодит агшны хэмжилт зураглал (online RTK) хийх технологийг нэвтрүүлж эхлээд байна.
Ингээд энэхүү арга технологийн талаар өөрийн мэдэх өчүүхэн зүйлээ та бүхэнтэй хуваалцахыг зорилоо. Энэ аргаар бид хэмжилтийн ажлыг Trimble, South фирмийн багажнууд дээр хийсэн бөгөөд цаашид бусад үйлдвэрлэгчийн багажнууд дээр ажиллах боломжтой юм.

Онлайнаар RTK засвар дамжуулах арга
GNSS-ийн байнгын ажиллаагаатай станц нь тухайн агшинд хиймэл дагуулуудаас ирүүлж байгаа мэдээллийг хүлээн авч, хиймэл дагуулын тухайн агүны байрлалыг өөрийн байрлалтай харьцангуйгаар ойролцоогоор тогтоодог ба GNSS-ийн хүлээн авагч нь хүлээн авагчаас хиймэл дагуул тус бүр хүртэлх зай болон долгионы уртыг  тооцоолж байдаг. Тооцоолсон зай болон тухайн агшны хэмжилтээр тодорхойлсон зайг хооронд харьцуулж зөрүүг олох бөгөөд энэ нь RTCM (Real time correction measurement) буюу бодит агшны хэмжилтийн зөрүү болно. Хэрэглэгч хөдөлгөөнт интернетийн тусламжтайгаар хэмжилтийн багаж дээрхи NTRIP-ийн клиент программаар сервер рүү хэмжилтийн өгөгдлийг RTCM форматаар дамжуулах ба сервер ойр байгаа GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станцтай харьцангуйгаар тухайн агшны байрлалын засвар (RTK засвар)-ыг тооцож засварлагдсан эцсийн солбицлыг багаж руу буцааж дамжуулдаг.  Энэ үйлдлийг  NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) системийн тусламжтайгаар гүйцэтгэж байдаг. NTRIP систем нь бүдүүвч 1-д үзүүлсний дагуу ажиллана. 


ARCGIS төрлийн программ хангамж

Өөрийн хэрэглэдэг болон бусдад хэрэг болж болохуйц гэж үзсэн бүх GIS төрлийн программаа сервер дээрээ байрлууллаа. Татаж авна уу. Хэрэгцээт программ хавтсанд байгаа шүү. 
User: Public
Password: 262461

За тэгээд элдэв өөр төрлийн юм сонирхоод хэрэггүй шүү. Энэ зүгээр л GPS-ийн мэдээлэл дамжуулдаг юм шүү. Манай админыг битий уурлуулаарай цаад чинь хаагаа л хаячин шүү. Зүгээр л хэрэгтэй программаа өндөр хурдаар татаж байя.

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

Салбарын хэмжээнд мөрдөгдөх ийм журам чухал шаардлагатай болсон энэ үед цагаа олсон хэлэлцүүлэг явагдаж байгаа тул та бүхэн өргөнөөр оролцоно уу.


Засгийн газрын 2012 оны
........ дугаартогтоолын хавсралтГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.         "Геодези, зураг зүйн тухай хууль"-ийн 4.1 дэх заалтад дурдсан Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагааг зохион байгуулж гүйцэтгэхэд энэхүү журмыг баримтлана. Журмыг нийтээр дагаж мөрдөнө.
2.         "Геодези, зураг зүйн тухай хууль"-ийн 4.1 дэх заалтад дурдсандараах ажлууд Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагаанд хамаарна. Үүнд:
1)        геодезийн байрлалын болон өндрийн, гравиметрийн тулгуур сүлжээ байгуулах;
 2)        одон орны тодорхойлолт, дэлхийн хэлбэр, хэмжээ, газрын гадаргын хэвтээ, босоо хөдөлгөөнийг тодорхойлох, судалгаа шинжилгээний ажил явуулах;
3)        агаар мандлаас газрын зураг авах, агаар, сансрын зургийн боловсруулалт хийх, тандан судлалын аргаар төрөл бүрийн масштабын газрын зураг зохиох;
4)        төрөл бүрийн масштабтай, нийтийн болон албан хэрэгцээний сэдэвчилсэн, лавлагааны, сургалтын газрын зураг, атлас зохиох, шинэчлэх, хэвлэх;
5)        бүх төрлийн масштабын байр зүйн зураг зохиох, жижүүрлэлт хөтлөх, тодотгох, шинэчлэх, хэвлэх;
6)        хот, тосгон бусад суурин газрын инженерийн байгууламж, шугам сүлжээний байр зүйн зураг зохиох, тодотгох, шинэчлэх;
7)        барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, үйлдвэрийн автомат тоног төхөөрөмжийн угсралт, ашиглалтын үеийн хэв гажилтын хэмжилт, шалгалт хийх;
8)        улсын болон засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хилийн шугамыг геодезийн аргаар тодорхойлох, тэмдэгжүүлэх, зураглах, шалгах;
9)        геологи, геофизикийн хайгуулын ажлын байр зүйн зураглал үйлдэх, боловсруулах, уул, өрмийн ажлуудын холболт хийх;
10)    бүх төрлийн кадастрын зураглал үйлдэх, тэмдэгжүүлэх;
11)    геодези, зураг зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн сан бүрдүүлэх;
12)    газар зүйн нэрийг тодотгон тогтоох, жижүүрлэлт хөтлөх, толь бичиг, лавлах боловсруулах, хэвлэх;
13)    улсын аюулгүй байдлыг хангах болон байгалийн гамшиг, гэнэтийн аюул гарах зэрэг нөхцөлд геодези, зураг зүйн ажил гүйцэтгэх;
14)    үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийг байгуулах, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах.
3.         Энэ журмын 2-т заасан ажлыг гүйцэтгэхдээгеодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын эрх бүхий байгууллага баталсан технологийн зааврыг баримтална.
4.         Төрийн захиргааны байгууллагууд нь салбарын хүрээнд хийгдэх геодези, зураг зүйн ажлын дараа жилийн захиалгыг геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад тухайн жилийн 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн дотор гарган өгч урьд өмнө уг ажил хийгдсэн эсэхийг нягтлан шалгуулна.
Хоёр. Геодези, зураг зүйн ажлын даалгавар боловсруулах
5.         Геодези, зураг зүйн бүх төрлийн ажлыг гүйцэтгэхийн өмнө техникийн даалгавар боловсруулж батлуулсан байна.
6.         Геодези, зураг зүйн ажлыг захиалагч байгууллага нь Геодези, зураг зүйн ажлын техникийн даалгаварыг Геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагатай хамтран "Геодези, зураг зүйн ажлын даалгавар боловсруулах заавар"-ын дагуу боловсруулна.
7.         Геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагааны талаархи мэдээллийн санг дараах агуулгатайгаар хөтөлж тухайн ажлын нэр төрлийг мэдээллийн санд оруулж ажлыг давхцуулан хийх гэж байгаа эсэхэд хяналт тавина.
          ·      Ажлын дугаар
·      Геодези, зураг зүйн ажлын нэр
·      Ажлын төрөл
·      Ажлын зориулалт
·      Гүйцэтгэсэн хугацаа
·      Хамрах хүрээ, талбайн хэмжээ /га/
·      Зарцуулсан хөрөнгө
·      Ажлын тоо, хэмжээ
·      Санхүүжилтийн эх үүсгэвэр
·      Захиалагч байгууллага
·      Гүйцэтгэгч байгууллага
·      Хянасан байгууллага 

·      Геодези, зураг зүйн улсын нэгдсэн санд хүлээлгэн өгсөн актын дугаар
            8.         Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт болон улсын төсвийн хөрөнгөөр хийж буй ажлын техникийн даалгаварыг тухайн ажлын төсвийн ерөнхийлөн захирагч гарын үсэг зурж баталгаажуулах ба Геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга хянаж гарын үсэг зурсан байна.
9.         Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө, гадаадын болон дотоодын зээл, тусламж, аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө, иргэний хөрөнгөөр хийж буй геодези, зураг зүйн ажлын техникийн даалгаварыг тухайн ажлын төсвийн захирагч гарын үсэг зурж баталгаажуулан, ГХБГЗЗГ-ын дарга зөвшөөрсөн гарын үсэг зурж баталгаажуулна.
10.     Техникийн даалгаварыг тухайн ажлын захиалагч байгууллагын удирдлага болон Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан нэгжийн менежер, техникийн даалгаварыг хянасан ахлах мэргэжилтэн нар хянасан хэсэгт гарын үсэг зурна.
11.      Техникийн даалгаварыг боловсруулсан мэргэжилтнүүд боловсруулсан хэсэгт гарын үсэг зурсан байна.
Гурав. Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагаа явуулах
 12.     Геодези, зураг зүйн ажлыг захиалагч байгууллага нь өөрийн хэрэгжүүлж буй төслийн хөрөнгөөр хийгдэх геодези, зураг зүйн ажлыг геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран сонгон шалгаруулалт (тендер)-ын журмаар явуулна.
13.     Геодези, зураг зүйн ажлыггеодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын эрх бүхий байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл авсан мэргэжлийн байгууллага гүйцэтгэнэ.
14.     Геодези, зураг зүйн ажлыг үнэн зөв хийх үүргийг тухайн мэргэжлийн байгууллага хүлээнэ.
15.     Геодези, зураг зүйн ажлын гүйцэтгэгч ньтухайн ажлыг техникийн даалгаварт заасан журам, заавар, гарын авлагыг баримтлан нарийвчлалын шаардлага ханган гүйцэтгэнэ.
16.     Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагааг гүйцэтгэх иргэн, аж ахуйн нэгж нь дараах шаардлагыг биелүүлсэн байна. Үүнд:
1)        геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан байх;
2)        Геодези, зураг зүйн ажлыг ГХБГЗЗГ-аас баталгаажуулсан техникийн даалгаварын дагуу гүйцэтгэх;
3)        тухайн ажлын техникийн даалгаварт заасан Геодези, зураг зүйн мэргэжлийн боловсон хүчинтэй байх;
4)        Геодези, зураг зүйн тухайн үйл ажиллагаатай шууд холбоотой геодезийн /лабораториор баталгаажуулсан/ хэмжлийн багаж хэрэгсэлтэй байх;
5)        Геодези, зураг зүйн тухайн үйл ажиллагаагаар хийгдэх геодезийн хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах, тэгшитгэн бодох программ хангамжтай байх;
6)        Геодези, зураг зүйн хээрийн ажилд зориулсан техник хангамжтай байх;
7)        Газрын зураг зохиох үйл ажиллагаанд зориулсан программ хангамжтай байх;
8)        Орон зайн мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажилд зориулсан программ хангамжтай байх.
9)        Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагаа явуулах албан өрөө, тасалгаатай байх.
10)    Геодези зураг зүйн ажилд ашиглах дүрэм, журам, заавар, гарын авлагыг судалсан байх.
11)    Геодези, зураг зүйн ажлыг Засгийн газраас баталсан солбицол, өндөр, тусгагийн нэгдсэн тогтолцоонд хийх зэрэг болно.
17.     Геодезийн тулгуур цэг, тэмдэгтийн мэдээллийг Геодези, зураг зүйн нэгдсэн сангаас холбогдох журмын дагуу авч ашиглана.
Дөрөв. Геодези, зураг зүйн ажлыг шалгах, зөвшөөрөл авах
18.     Гүйцэтгэгч нь ажлыг дуусгасан даруй техникийн даалгаварт дурдсаны дагуу хянуулж шалгуулна.
19.     Тухайн геодези, зураг зүйн ажлын нийт төсөвт өртгийн 3-6 хувийг хяналт шалгалтын ажилд зарцуулна.
20.     Захиалагч нь геодези, зураг зүйн ажлын хяналт, шалгалтыг Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжээр гүйцэтгүүлж болно.
21.     Хяналт, шалгалтыг үндэслэн Геодези, зураг зүйн улсын нэгдсэн санд актаар хүлээлгэн өгнө. Шаардлагатай бол Геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас ажлыг дахин шалгана.
22.     Геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь нийтийн хэрэгцээнд зориулан зохиох, хэвлэх бүх төрлийн газрын зураг, атласт зөвшөөрөл, дүгнэлт өгнө.
23.     Гүйцэтгэсэн геодези, зураг зүйн ажлыг хянаж, шалгахдаа дараах шаардлага хангасан эсэхийг хээрийн болон суурин аргаар /нийт гүйцэтгэсэн ажлын 10-30 хүртэл хувийг/ нягталж шалгана.Үүнд:
1)      Техникийн даалгаварын дагуу ажил гүйцэтгэсэн эсэх
2)      Геодези, зураг зүйн нэгдсэн сангаас геодезийн цэг, тэмдэгтийн мэдээлэл авч ашигласан эсэх
3)      Таних тэмдгийн стандартын дагуу байр зүйн зургийг хийсэн эсэх
4)      Геодези, зураг зүйн ажлыг Засгийн газраас баталсан солбицол, өндөр, тусгагийг нэгдсэн тогтолцоонд хийсэн эсэх
5)      Батлагдсан заавар, журам, гарын влага, стандарт баримталсан эсэх
Тав. Геодези, зураг зүйн улсын нэгдсэн санд материал хүлээлгэн өгөх
24.     Геодези, зураг зүйн ажлыг хянаж шалгасан байгууллага нь холбогдох засвар өөрчлөлтүүдийг хийлгэн шаардлага хангасан гэж үзвэл Геодези, зураг зүйн улсын нэгдсэн санд хүлээлгэн өгч болох тухай дүгнэлт гаргана.
25.     Геодези, зураг зүйн улсын нэгдсэн санд дараах материалыг тоон хэлбэрээр болон хэвлэмэл байдлаар хүлээлгэн өгнө. Үүнд:
·         Геодезийн хэмжилтийн түүхий болон боловсруулалт хийгдсэн материал
·         Геодезийн цэг, тэмдэгтийн хувийн хэрэг
·         Газрын зураг, атласын тоон өгөгдөл
·         Ажил гүйцэтгэсэн тайлан
26.     Геодези, зураг зүйн улсын нэгдсэн санд ажлыг хүлээлгэн өгсөн актыг үндэслэн ажлыг дууссанд тооцно.
27.     Геодези, зураг зүйн улсын нэгдсэн санд ажил хүлээлгэн өгсөн акт дээр ажил хүлээлгэн өгсөн байгууллагын төлөөлөл, хүлээн авсан мэргэжилтэн нар гарын үсэг зурж, Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан нэгжийн менежер баталгаажуулсан байна.
28.     Геодези, зураг зүйн ажил гүйцэтгэсэн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн нь тухайн гүйцэтгэсэн зураг, мэдээлэлд мета мэдээллийг бүрдүүлж Геодези, зураг зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд төвлөрүүлнэ.
29.     Гүйцэтгэсэн ажлыг Геодези, зураг зүйн улсын нэгдсэн санд хүлээн авахдаа тухайн асуудлыг хариуцсан мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтнээр энэ журмын 4 дэх хэсгийн 23 дахь заалтын дагуу шалгуулж дүгнэлт гаргуулна.
Зургаа. Хориглох зүйл
30.     Аливаа геодези, зураг зүйн үйл ажиллагааг давхцуулан хийхийг хориглоно.
31.     Геодези, зураг зүйн ажлыг  техникийн даалгаваргүй болон Геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас баталгаажуулаагүй техникийн даалгавараар гүйцэтгүүлэхийг хориглоно.
32.     Хяналт, шалгалт хийгээгүй ажлыг Геодези, зураг зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд хүлээн авахыг хориглоно.
33. Геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын зөвшөөрөл, дүгнэлтгүйгээр бүх төрлийн газрын зураг, атлас зохиох, хэвлэхийг хориглоно.